Vergoeding en kosten

Basisverzekering

Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering voor 3 uur per kalenderjaar. Voor 2018 heb ik met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Het tarief wordt door hen bepaald. Een consult declareer ik rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Omdat het gaat om zorg uit de basisverzekering, gaat dit ten koste van je eigen risico.

Verwijzing

Je mag zonder verwijzing van een arts komen. Ik zal dan eerst nagaan of het verantwoord is om de starten met de dieetbehandeling, de zogenaamde screening. Dit duurt ongeveer 15 minuten en gaat af van de 3 uur. Niet alle verzekeraars vergoeden dieetbehandeling zonder een verwijzing van een arts. In je polisvoorwaarden kun je dit terug vinden.

Aanvullende verzekering

In sommige aanvullende zorgverzekeringen is extra dieetadvisering opgenomen. Je kunt dit terugvinden in je polisvoorwaarden. Je kunt van de aanvullende verzekering gebruik maken als de 3 uren uit de basisverzekering op zijn.

Ketenzorg

Wanneer je op het spreekuur komt met diabetes mellitus type II,  COPD of een verhoogd risico op hart en vaatziekten en je wordt hiervoor behandeld door je huisarts, dan wordt dieetadvisering geleverd via ketenzorg. Het maximum van 3 uur per kalenderjaar en het eigen risico gelden dan niet.

Geen vergoeding

Wanneer je dieetadvisering niet meer vergoed krijgt omdat je bijvoorbeeld het maximum van 3 uur hebt bereikt, dan ontvang je zelf de factuur. Voor de consulten geldt het volgende:

ConsultDuurkosten
Eerste consult 90 min. € 90,-
Tweede consult 45 min. € 45,-
Vervolgconsult 30 min. € 30,-
Vervolgconsult kort           15 min. € 15,-
Telefonisch vervolgconsult         15 min.           € 15,-
Vervolgconsult per e-mail 15 min. € 15,-
Eerste huisbezoek 105 min. € 105,-
Vervolg huisbezoek 60 min. € 60,-
Afsluitend consult 45 min. € 45,-

 

Deze consulttijden bestaan zowel uit persoonlijk contact als uit de werkzaamheden ten behoeve van de dieetbehandeling zonder persoonlijk contact.